Radek Jandora

Maturitní otázky do fyziky

 

Gymnázium Bučovice – Maturita 2000

Učitel fyziky – Mgr. Miroslav Poláček

 

POZOR! V textech se často odkazuji na publikaci Fyzika v kostce – „podívej se do kostky“ apod. – je to důsledek toho, že jsem tyto otázky psal původně pro potřebu mé a mých spolužáků, kteří většinou tuto publikaci mají. Až se mi podaří ji někde půjčit, doplním informace do textu.

 

    1.   Kinematika hmotného bodu

    2.   Dynamika hmotného bodu

    3.   Mechanická práce, výkon, energie

    4.   Mechanika tuhého tělesa

    5.   Hydrostatika

    6.   Hydrodynamika

    7.   Struktura látek

    8.   Molekulová fyzika a termika

    9.   Skupenské přeměny

10.   Kmitavý pohyb

11.   Vlnění

12.   Gravitační pole

13.   Elektrické pole

14.   Elektrický proud v látkách

15.   Stacionární magnetické pole

16.   Elektromagnetická indukce

17.   Střídavý proud

18.   Optické zobrazení, optické přístroje

19.   Vlnové vlastnosti světla

20.   Základy kvantové fyziky

21.   Speciální teorie relativity

22.   Elektronový obal atomu

23.   Fyzika atomového jádra

24.   Sluneční soustava

25.   Elektromagnetické spektrum

Přílohy

Proč se v obvodu střídavého proudu s indukčností proud zpožďuje za napětím?

Proč v obvodu s kondenzátorem proud přebíhá napětí?

Fotometrie

Použitá literatura

Poděkování spoluautorům

Komplet ke stažení

Zpět na hlavní stránku